Lliçons

Benvinguts al recull de lliçons d’algorísmia i programació de Jutge.org!

L’objectiu de Lliçons és posar a l’abast de tothom diverses lliçons, tutorials, exemples i referències sobre diversos temes de programació i algorísmia. Aquests documents han estat creats per professors de la UPC en col·laboració amb altres experts informàtics. Encara que alguns d’aquests materials han estat escrits per a un o més cursos de diverses facultats de la UPC, els autors considerem que tots són d’interès general.

Cadascun dels punts següents consisteix en una pàgina web amb text, animacions, programes, exercicis, … que explica un tema concret, de manera força autocontinguda.

Tot aquest recull es troba en constant creixement i modificació, i avança a un ritme molt variable.

C++

Python

Eines

Temes avançats
Lliçons.jutge.org
Jordi Petit i Salvador Roura, editors
Universitat Politècnica de Catalunya, 2022